insändare Digitalisering har blivit ett ord som ofta förknippas med oönskad förändring och hot om förlorade jobb. I stället borde vi prata mer om de möjligheter som skapas för samhället. Skatteverkets digitalisering är ett bra exempel på förenklingar för privatpersoner och företagare, för det är nog ingen som längtar tillbaka till 1900-talets högar av deklarationsblanketter.

Det mest påtagliga med digitalisering och automatisering av myndigheters förvaltning är kanske de effektiviseringar som kan göras. Managementkonsulten McKinsey hävdar i en alldeles färsk rapport att kommunerna kan spara upp till 1 400 miljarder kronor genom att digitalisera och automatisera. Men det som inte så ofta kommenteras är kommunernas betydelse för samhällets och näringslivets utveckling.

Kommunerna har tyvärr varit riktigt dåliga på att digitalisera och automatisera sina tjänster. Det finns dock även här undantag. I Trelleborg är ansökan om välfärdstjänster som städning, trygghetslarm, egenvård, tvätt, personlig assistans LSS automatiserade.

I stället för satsningar på digitalisering, effektivare rutiner och en lättviktigare kommunal förvaltning i Enköping anställer de styrande i S+NE mer personal än någonsin. Moderaterna vill i stället se en prioriterad satsning på digitalisering och automatisering som ökar kommunens kapacitet utan ytterligare administrativa tjänster. Enköpingsbor och företagare ska en bit in i 21:a århundradet inte behöva sitta i kö på bestämda telefontider, fylla i blanketter, vänta i veckor på ett besked om kompletteringar för att slutligen kanske få avslag, när många ärenden i stället kan hanteras när det passar just dig.