Insändare Enligt Enköpings kommuns hemsida, kostar en resa med färdtjänst 40 kronor, för en resa inom kommunen.

Fredagen den 3 november åkte jag färdtjänst, en 2 km lång resa inom Enköpings stad som kostade 94 kronor. Vad har kommunen för avtal med taxi som kör färdtjänsten, och hur skall jag förfara för att få åka för det pris som kommunen lovar?