insändare I EP onsdagen den 31 januari framgår att Vård och Omsorgsnämnden ökat sitt underskott med 12,4 miljoner, på tre månader, till 37,4 miljoner 2017.

I nämndens besparingsplan föreslås verksamheten vid Anhörigcentrum flytta från Villa Sandgatan till Ljunggården för en besparing på 1,3 miljoner. Hyran för Villa Sandgatan är enligt vad jag erfarit 400 000 kronor, vilket innebär att något annat ska sparas för 900 000 kronor.

Ordförande i nämnden menar att Ljunggården är en bättre träffpunkt och där finns redan ett kafé (som drivs av PRO). Vad som inte sägs är att på Ljunggården finns PRO-verksamhet och lokalerna är inte anpassade för anhörigverksamheten på samma sätt som vid Villa Sandgatan. Träffpunkten på Ljunggården kan ju fortsätta med sin egen verksamhet som tidigare. Ljunggården ligger högt beläget och för äldre med gångsvårigheter blir det besvärligt att ta sig dit. Parkeringsplatser är därtill ett problem i området.

Villa Sandgatans kafé drivs av volontärer. Den miljö som erbjuds där såväl inomhus som utomhus kan aldrig uppnås vid Ljunggården. Alla de organisationer och föreningar som nyttjar Anhörigcentrum och dess lokaler får inte plats på Ljunggården. Trivseln som finns vid Villa Sandgatan och den verksamhet som uppmärksammats, genom studiebesök av både politiker och tjänstemän från hela landet får inte raseras av kortsiktiga beslut.

Bibehåll Anhörigcentrum och dess verksamhet i nuvarande lokaler och hitta besparingar på annat. Kommunen äger Villa Sandgatan och bestämmer hyran medan EHB äger Ljunggården och enligt utsago ökar hyran mycket efter renovering och underhåll, vilket redan avtalats. Som exempel betalar Vård och Omsorgsnämnden miljoner för lokaler på Ljunggården som de nu lämnat efter utdömning på grund av vattenskador och mögel med mera.

Förklara varför EHB ska ha betalt för lokaler som är oanvändbara !

Berätta om hyresbesparingen eller närmare hyresfördyringen av att flytta Anhörigcentrum !

Enköpingsbor och anhörigföreningar med flera stå upp för Anhörigcentrum och protestera mot förslaget att flytta en väl fungerande verksamhet i hemmiljö !