Det är bra att det nu blir bättre busstrafik till Grillby. Det har tagit tid att hitta ett upplägg som har förutsättningar att fungera. Förslaget beslutades i bred enighet i kollektivtrafiknämnden, och vi som varit med vet vilka partier som varit de stora påtryckarna. Men det är roligt att också Miljöpartiet uppskattar förslaget (EP 29 juni).

Däremot är jag bekymrad över att miljöpartisterna Kenta Hällbom och Tomas Rådkvist verkar ha lite dålig koll på vilken politik partiet bedriver. De skriver att Miljöpartiet arbetar för tätare bussturer på landsbygden.

Det stämmer inte med vad vi sett i verkligheten – så sent som i juni beslutade Miljöpartiet att glesa ut busstrafiken mellan Örsundsbro och Bålsta. Från Centerpartiet röstade vi emot.

De båda verkar också ha glömt en viktig del av Enköpings kommun – nämligen Lillkyrka. Lillkyrka får från i höst sämre kollektivtrafik på grund av förbättringarna för Grillby. Från Centerpartiet hade vi gärna sett att det åtminstone blivit någon form av anropsstyrd trafik under kvällar och helger, men i samband med beslutet fanns inte ens en ordentlig analys av effekterna för Lillkyrka som ort.