Insändare Enköpings kommun har just blivit bedömd i den utförliga, externa kvalitetsmätningen Kommunkompassen. Omdömet från Sveriges Kommuner och Landstings utredare är kort och koncist:

Utvecklingen av Enköpings kommuns styrning är remarkabel!

Det glädjer oss att den politiska ledningens och tjänstemannaorganisationens målmedvetna utvecklingsarbete uppmärksammas med så goda resultat. Kommunens totala poängsumma är 519 poäng, en ökning med 85 poäng sedan den förra mätningen 2016 och klart över kommunernas genomsnitt på 475 poäng.

Enköping har förbättrat sina resultat inom undersökningens samtliga åtta delområden. Högst betyg får området ”Politisk styrning och kontroll”, tillsammans med ”Kommunen som samhällsbyggare” och ”Offentlighet och demokrati”.

Kvalitetsmätningen Kommunkompassen har genomfört cirka 200 utvärderingar sedan starten 2002. Enköping gick med 2016. Endast 22 kommuner har nått bättre resultat än Enköping de senaste tio åren.

Den klart största enskilda förbättringen når Enköping inom området ”Ledarskap, ansvar och delegation”, tack vare en medveten strategi för ledarutveckling.

Politisk målstyrning, Kontaktcenter, Öppet hus för bygglov och Dukat bord för företagare, kommunens nya webbplats som korats till Sveriges bästa kommunwebb, Jobbcentrum, samarbetet inom Fyra Mälarstäder och utökade medborgardialoger är andra insatser som framhålls.

Den politiska ledningens förmåga att styra sin kommun diskuteras ofta i valtider. Det känns bra att vi inom Socialdemokraterna och Nystart Enköping inte behöver tala i egen sak.

Vi fortsätter gärna ta ansvar för Enköpings utveckling, tillsammans med en motiverad och ambitiös tjänstemannaorganisation. Och vi anser att de politiska partier som nu traditionsenligt säger sig vilja erbjuda ett nytt ledarskap förblir svaret skyldiga.