Enköpings kommun har presenterat två logotypförslag som allmänheten ska rösta på för att marknadsföra Enköping.

Det ena förslaget ger mig en direkt association till Köpings kommuns nuvarande eller tidigare logotyp. Det andra förslaget är ett för mig ett intetsägande vridet plåster. Även om Doktor Westerlund är en känd profil för kommunen så är förslaget långsökt.

Tanken är god, att låta allmänheten rösta, men förslagen är långsökta för att passa Enköpings kommun.

Artikelbild

| Förslag 2

En grafisk, bild som visuellt lekfullt sammanfattar en kvalité för kommunen och som inte konkurrerar med några andra associationer borde komma fram. Kanske redan från början som en tävling för allmänheten. Det skulle skapa ett kreativt engagemang och en delaktigt i vår kommun.