Insändare Efter Parisavtalet ställer hela världen om till minskad klimatpåverkan, med transporterna i centrum. I Sverige har sju av riksdagens åtta partier enats om att vi till år 2030 ska nå en fossiloberoende fordonsflotta med 70% minskad klimatpåverkan - och någon måste vara föregångare även inom vårt land. Här ligger Enköping bra till - antar kommunen utmaningen?

Ikväll leder jag “Klimatet, Trump, valet, Enköping och du” på Enköpings bibliotek. Syftet är att diskutera vilka förutsättningar det finns för Enköping att bli föregångsstad i omställningen till hållbart, klimatsmart och effektivt. Sverige behöver kommuner som tar på sig ledartröjan och visar vägen för andra - och om Sveriges närmaste stad gör det, blir det särskilt enkelt för andra att ta till sig av erfarenheterna och lära av de goda exemplen. Enköping är också särskilt relevanta för omställningen eftersom många logistikföretag håller till här, och eftersom staden ligger så strategiskt på sträckan Stockholm-Örebro-Karlstad-Oslo och mitt i Mälardalen.

Uppvärmningen för Uppsala län beräknas till mellan tre och fem grader jämfört med nuläget, enligt IPCC:s olika scenarier. Störst uppvärmning sker vintertid med upp till sex grader över dagens medeltemperatur. Årsmedelnederbörden ökar med 20-30 %, mest under vinter och vår, och mycket i form av skyfall där maximal dygnsnederbörd kan öka med 25 % och 1-timmesnederbörden upp till 30 %. Allt detta pekar på ett starkt egenintresse för Enköping att jobba aktivt med klimatet.

Vi ser redan att mycket av det Enköping gör pekar på att man vill ta täten i omställningen, inte minst på transportområdet där den nya transportplanen slår fast att hälften av transporterna i staden ska ske med gång, cykel och kollektivtrafik år 2030, vilket till år 2040 ska ha nått hela två tredjedelar av transporterna.

Även för fordonstransporterna ser det positivt ut för framtiden, inte minst för att det för ett drygt år sedan invigdes en biogasmack där gasen kan produceras från de matrester som minst 85 procent av alla hushåll i Enköping samlar in i bruna soptunnan. På bara ett år har antalet laddstationer ökat till drygt 15 mot bara tre, säkert delvis kopplat till den elbilsmässa som anordnats fyra år i rad och som så tydligt visat att elbilarna finns här och nu.

Men sammantaget får vi ändå konstatera att detta inte räckt för mer än medelmåttiga placeringar på de kommunrankingar som finns på klimatområdet, och det är inte givet att det som nu föreslås räcker för att ta ta täten - av det enkla skälet att konkurrensen hårdnar snabbt.

I vår studie “Varför är vissa kommuner duktiga (och andra inte)?” finner vi att den enskilt mest avgörande faktor för om en kommun är ledande i omställningen till hållbarhet och klimatledarskap är ledarskap och driv. Det är klart viktigare än vilka partier som styr kommunen, hur stor kommunen är och vilken ekonomi den har eller var i landet den är belägen. Vi ser också att den som inte har haft en tätposition relativt snabbt kan ta den, om kommunledningen bestämmer sig för det. Det är i grunden väldigt positiva nyheter för Enköping; vill man ta täten så går det. För omvärlden vore det värdefullt om Sveriges närmaste stad också blev Sveriges klimatsmartaste stad. Vill ni?