Insändare I det valprogram Kristdemokraterna nu skickar ut i brevlådorna skriver man att Socialdemokraterna vill avveckla Anhörigcentrum Villa Sandgatan.

Det är ren lögn. Det är knappast okänt för Kristdemokraterna att det politiska beslut vi Socialdemokrater och Vård- och omsorgsnämnden fattade var att behålla Villa Sandgatan. Dessutom har vi möjliggjort för föreningar att använda lokalerna i större utsträckning än tidigare.