Replik på Stefan Olsson och Måns Villhelmssons insändare den 30 januari

Nej moderata privatiseringar är fortfarande inte lösningen.

Stefan Olsson och Måns Vilhelmsson skriver om de utmaningar som barn- och ungdomspsykiatrin står inför i Uppsala län och de specifika problem som finns i Enköping där en förväntad verksamhetsstart i januari tyvärr har blivit försenad.

Artikelbild

När det gäller problemen med att öppna verksamheten i Enköping så nåddes vi av beskedet att de tilltänkta lokalerna var vattenskadade men också att det hade gått relativt bra med rekryteringen av personal till den nya enheten. Verksamheten kommer kunna startas upp under mars.

M försitter som vanligt inte chansen att föra fram sin universallösning på problemen inom sjukvården i allmänhet och inom barn- och ungdomspsykiatrin i synnerhet, nämligen att privatisera verksamheten och lägga ut den på entreprenad.

För oss Socialdemokrater är det självklart att privatiseringar av hela verksamhetsområden på det sätt som M föreslår inte är lösningen. Vi arbetar hårt för att försöka komma till rätta med problemen inom barn- och ungdomspsykiatrin och under våren kommer vi också att presentera våra förslag till åtgärder.

Att barn- och ungdomspsykiatrin står inför stora utmaningar är vi alla väl medvetna om. Men att privatisera och slå sönder verksamheten så som M föreslår tror vi inte är lösningen.