Insändare Svar på ”Naturen behöver inte jägarnas urval” av Lisa Ahnlund 3/11

”Det måste finnas en verklig demokratisk kontroll av de vilda djurens rättssäkerhet”

Och visst är det väl fantastiskt att så även är fallet i vårt land.

I ett demokratiskt land får vi alla uttrycka vår mening. Genom val fattar vi sedan beslut om vad folkflertalet anser rätt och riktigt, vilket sedan kommer till uttryck i lagar och förordningar.

Att sedan en förkrossande majoritet av vårt lands invånare inte bara accepterar utan även finner det naturligt med en aktiv förvaltning av landets viltstammar genom jakt, må om än plågsamt sedan accepteras även av oliktänkande i den sanna demokratins namn.

Det vissa betraktar som ”omfattande destruktiva förändringar av skog och mark” betraktar andra som utveckling. Vi kan ha olika synsätt på vad som hänt och händer i vår omgivning och närmiljö men sammantaget har det bidragit till vårt lands välstånd.

Verklighetsresistens lär dock under inga förhållanden vara en väg framåt.