Insändare På årets internationella kvinnodag måste och ska Metoo-rörelsen stå i fokus. Under året som varit har tystnaden runt sexuella trakasserier och övergrepp brutitis. Modiga tjejer och kvinnor har talat ut om den sexism som de möts av i sin vardag och i sitt yrkesliv.

Även i vår kommun, i vår stad har tjejer vittnat om hur de blivit bemötta av jämnåriga killar som uttalat sexistiska kommentarer och sexuellt ofredat tjejerna.

När frågan ställs till skolledningen i enskilda skolor som till förvaltningen hänvisar man till policydokument och likabehandlingsplaner.

På flertalet skolor sker goda metoder för ökad tolerans och respekt såsom ”Lika Olika” projektet. Detta är självklart bra men Miljöpartiet vill se att en reell förändring för att få stopp på de destruktiva sexistiska beteendena, fokus måste vara att metodiskt arbeta för jämställdhet och mot destruktiva maskulinitetsnormer. Det finns evidensbaserade metoder som just nu utvärderas av Skolverket. En sådan metod är MVP, mentorer i våldsprevention. Denna metod har använts av många kommuner i deras skolor med positiva resultat.

Miljöpartiet har lagt en motion till fullmäktige att även Enköpings kommun ska arbeta med denna metod. Vi kan inte passivt stå bredvid och förfasas över det tjejer och unga kvinnor vittnar om och det destruktiva beteende vi ser många killar använda sig av.

Vi behöver arbeta med en genomgripande metod i hela kommunen som är riktad till att skapa bestående attitydförändringar som leder till ökad jämställdhet och en tryggare vardag fri från sexism och våld för våra unga.