Insändare Anders Wikman och hans styrelse påstår ett antal rena lögner i sin insändare ”Nystart utmanar maktstrukturer”. Kommunalrådet Anders Wikman påstår att jag riktar min ilska ensidigt mot Nystart Enköping. Jag riktar ingen ilska alls mot någon. Däremot bringar jag lite klarhet i hur NE har skött sitt uppdrag. NE fortsätter sin strategi att skydda sig själva genom att återkommande lägga all skuld på övriga partier.

Nystart hävdar att de utmanade starka maktstrukturer när de började sin politiska karriär. I mitt tidigare simhallsärende fanns det en politisk arbetsgrupp som hade en representant från varje parti. Anders Wikman begärde att få ett möte med mig och få samma redovisning innan de var invalda. Jag frågade min styrgrupp samt den politiska arbetsgruppen om det var ok. Svaret var entydigt ja. Jag träffade Anders Wikman och Jonny Karlsson hemma hos Jonny. Det kallar jag öppenhet!

Det Nystart försöker få fram i sin insändare är att jag tydligen var en väldigt mäktig man i min position som vanlig projektledare. Sanningen är att jag hade tre chefer mellan mig och min dåvarande nämnd. Ytterligare en chef innan jag kom fram till kommunalråden. Tjänstemän redovisar ett ”förslag till beslut” för nämnden. Sen kan politikerna i nämnden välja att gå på det förslag som redovisats, eller ta vilket annat beslut de än vill.

Det är här det blir problem för mig att acceptera Nystarts sätt att vilja ta makten. De tvingar tjänstemän att komma fram till ett förslag som passar dem. Med andra ord ”styrda utredningar”. Det har jag aldrig accepterat. Den enda sanningen i Nystarts insändare, ja jag valde att lämna uppdraget som projektledare för simhallen då jag inte kan jobba med de arbetsvillkoren.

Nystart påstår att ett enigt fullmäktige stod bakom dem. Fel. Anders Wikman såg till att ta projektet från fastighetsavdelningen, och ge en hög tjänsteman på kommunledningskontoret ett uppdrag att skriva ihop en simhallsrapport, som sa att det inte skulle vara möjligt att simma under byggtiden. Ännu en lögn. Vi var flera tjänstemän på fastighetsavdelningen som påtalade felaktigheterna flera gånger. Denna felaktiga rapport fick Vänstern att stödja NE.

Ni kan ju alltid rätta mig om jag har fel. Om ni gör det så kan ni samtidigt återge de svaren på mina tidigare frågeställningar. Jag har inte fått några svar. Endast vilseledande motargument. Men det är inte samma sak.

Även denna gång kastar ni skit på min siffra på 423 miljoner, utan att redovisa vad kostnaden blir för er egen dumhet. Så fortsätt jämföra äpplen o cykelställ, det är säkert en framgångsfaktor.

Politikerna hade makten tidigare och har det nu, och troligen även i framtiden. Ja, jag vill att det ska tillbaka till hur det var förr, då tjänstemän fick göra sitt jobb och redovisa vad de kommit fram till. Sen får ni precis som tidigare ta besluten på er politiska nivå.

Anders Wikman och Nystarts styrelses sätt att beskriva att de vill ta ekonomiskt ansvar, hålla i skattepengarna och städa bland surdegarna, är ett helt hypotetiskt resonemang. För ett demokratiskt samhälle kan inte byggas på lögner.