insändare Vi instämmer med insändaren ”Bekymrad förälder” 10/2. Som nyinflyttad familj i kommunen valde vi att köpa ett hus på Lillsidan. Helt avgörande faktor var att våra barn skulle få gå i den nybyggda skolan nära oss med stora grönområden och i bilfri miljö dit vi kunde gå och cykla, raka motsatsen till den trafikfyllda innerstad vi lämnade.

Utan någon som helst framförhållning eller information ändrades plötsligt kommunens upptagningsområde så att barnen på Lillsidan inte hamnar i Munksundsskolan. Skolvägen ska nu gå via en fyrfilig, tungt trafikerad gata där det är svårt för både vuxna och barn att passera.

Våra andra barn står i kö till förskolan Munkkällan som ligger i helt motsatt håll.

Vi kommer i stället bli helt beroende av bilen för att hinna med alla hämtningar och lämningar. Kommunen som dessutom vill hålla området kring skolan fritt från motortrafik. Vi som har gångavstånd till skolan måste ge plats åt de barn som bussas in från landsbygden.

Våra planer på att få en stabil och enklare vardagssituation har blivit totalt omkullkastade. Naturligtvis ska Lillsidan inkluderas i Munksundsskolans upptagningsområde. Här måste politikerna tänka om.