Nystart Enköping (NE) är först ut i en insändare i EP (2018-01-17), där deras visioner (del av) redovisas.

* Pågående projekt redovisas. Bra!

* Kommunen går ekonomiskt med större överskott än på länge. Bra!

* Vi tar hand om fastighetsunderhåll och infrastruktur.

Här uppstår frågor: ”Hur har underhållet bedrivits sedan utfästelsen vid mötet med allmänheten på Kompassen under hösten 2017?” Hur stoppades det konstaterade förfallet på Joar Blå-anläggningen ?

En redogörelse emotses !

Ni politiker är utsedda att bland annat förvalta Enköpingsbornas egendom. Underlåtenhet är helt oacceptabelt! Bygga nytt och ”klippa band” är populärt, men att varje nytt projekt genererar direkt en ökad drift- och underhållskostnad glöms lätt bort under mandatperioden.

”Nystart Enköping låter resultaten tala” enligt insändaren i EP 2018-01-17.

Jo, det låter det !

Jag erkänner att deras ”budskap inför valet 2014 lät spännande och något nytt.” Men nu med facit , år 2018 , vet jag inte vad som skulle blivit annorlunda med andra partikonstellationer? Nej den pratglada ”fasaden” har tagit överhanden med nya kostsamma visioner som ledstjärna. Det hade varit förnuftigare att gå till val på uppdraget om ambitionen att ta förvaltningsuppdraget av allas vår gemensamma egendom på

större allvar. Riktigt betänksam blir man inför begreppet ”alternativa finanslösningar”.

Skräckexemplet ”Nya Karolinska” borde leda till eftertanke ! Omtanken om värmeverkets ekonomi är viktig. Men erforderligt driftöverskott för att klara räntor och avskrivningar för gjorda investeringar regleras taxevägen. Upptagande av lån för investeringar vid värmeverket skall naturligtvis ske hos normala kreditinstitut (banker) eller AP-fonden.

Försäljningsalternativet eller än värre en rivning och flytt av den befintliga internationellt prisade anläggningen verkar helt galet.

Verksamheten ägs av abonnenterna med kommunen som garant för upptagna lån.

Vad sa Göran Persson? ”Den som är satt i skuld är inte fri”.

Tänkvärt, tycker