Insändare Svar till Gösta Johnsson 2/8 och Birgitte Sjöstrand 24/8

Nej, vi har inte fått i uppdrag att lägga ner bokbussen.

Enköpings bibliotek har i uppdrag att vara tillgängliga och ge en likvärdig biblioteksservice enligt bibliotekslagen. Därför stannar bokbussen vid fasta hållplatser på bestämda tider. Det gör att fler har möjlighet att låna på bokbussen och öka tillgängligheten till bibliotek i kommunen.

Bokbussen stannade på fler platser förut men då hos enskilda privatpersoner. Vår statistik visade dock att det oftast var en person som fick möjlighet att låna per stopp.

När det gäller dina sju frågor är det här den statistik vi kan ta fram i nuläget:

1. Information om övergång till fasta stopp och ny turlista med de nya hållplatserna blev tyvärr klar först i december. Därför kom informationen ut så sent. Det ber vi om ursäkt för.

2 och 3. Under våren januari–juni 2018 hade bokbussen 1102 besök på landsbygden och 13 045 medier lånades.

4 och 5. Under samma period 2019 (januari–juni) hade bokbussen 1266 besökare och 8724 medier lånades.

6. Boken kommer nyttjades av 33 personer under våren 2019 och 1754 medier lånades fördelat på 155 hembesök.

7. Driftskostnaderna för drivmedel har minskat på grund av att bussen idag kör färre mil. Besöken till de som använder Boken kommer på landsbygden görs med personbil och den drar mindre drivmedel än vår 13 ton tunga bokbuss.

Biblioteken har uppdrag att prioritera personer med funktionsnedsättning och i höstas fick vi projektmedel för att fortsätta utveckla arbetssätt med fokus på äldre. Det gör vi genom att utifrån olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.

Vi erbjuder:

• Litteratur i olika former: tryckta och digitala talböcker, storstilsböcker och punktskriftsböcker för den som inte kan läsa tryckt text

• Böcker på olika språk

• Information och vägledning om hjälpmedel för att läsa böcker på andra sätt

• Tre folkbibliotek i Enköping, Fjärdhundra och Örsundsbro

• Bokbussverksamhet med fasta stopp i hela kommunen

• Boken kommer - personlig service för dig som själv inte kan ta dig till bibliotek i stad och på landsbygd

• Service där våra låntagare kan nå oss dagtid via telefon, e-post, facebook, Kontaktcenter samt möjlighet att söka, låna och reservera dygnet runt via bibliotekets hemsida.

Vi samarbetar med Syncentralen och omvårdnadsboenden.

Boken kommer är en mycket uppskattad service som under flera år erbjudits till personer i centrala Enköping som på grund av hög ålder, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning inte själva kan ta sig till biblioteket. I och med bokbussens nya fasta hållplatser har vi utökat Boken kommer till hela kommunen. Styrkan och det centrala i Boken kommer är det sociala samtalet. Genom det får låntagaren en personlig service och därmed en god chans att få sina litterära önskemål uppfyllda.