insändare Barn- och ungdomspsykiatrins nya mottagning i Enköping blir försenad rapporterar Enköpingsposten i 2018-01-10. Förklaringen vi förväntas nöja oss med är att en vattenskada i lokalerna satt stopp, men sanningen är ju en helt annan.

Anledningen till att BUP inte kan öppna i Enköping ännu är att Region Uppsala inte lyckas rekrytera nya medarbetare. Det är oacceptabelt att den politiska ledningen försöker mörka detta genom att skylla ifrån sig och hänvisa till yttre omständigheter. Vattenskadan, som inte drabbat någon annan hyresgäst, är dessutom åtgärdad meddelar fastighetsägaren. Varför ska det då dröja fyra månader innan mottagningen kan öppna?

Mottagningen har varit stängd sedan sommaren 2016 på grund av den medarbetarkris som fortfarande präglar sjukvården i Region Uppsala. Som sämst förra året var det endast två procent som fick hjälp av barn- och ungdomspsykiatrin inom vårdgarantin. En skrämmande låg tillgänglighet, och nu öppnar inte den nya mottagningen i Enköping under januari som utlovats, utan i april.

Från Moderaternas sida har vi lagt ett flertal förslag som skulle kunna avlasta den befintliga vården. Bland annat menar vi att många av de som nu är placerade i vårdkö skulle kunna få hjälp på digital väg genom ett videomöte med en läkare i telefonen eller på datorn. Inte minst för BUP lämpar sig den tekniken eftersom att samtalet är centralt. Hjälp av privata aktörer kan göra vården mer tillgänglig för länets invånare. Vi har tidigare även föreslagit att BUP i Enköping, Tierp och Östhammar skulle kunna upphandlas.

Inget av dessa förslag har den rödgröna ledningen velat ta till sig. Sjukhusstyrelsens ordförande, Vivianne Macdisi (S), har sagt att hon motsätter sig privatisering av BUP.

Döm då om vår förvåning när UNT 2018-01-25 rapporterar att BUP i Uppsala kommer att anlita privata psykologer för att avlasta medarbetarna. Det är ju precis vad vi har föreslagit men som S och MP sagt nej till. Men vi menar att det inte bara bör göras på mottagningen i Uppsala utan att vi även bör undersöka om det finns vårdföretag som kan understödja mottagningen i Enköping. Vivanne Macdisi bör förklara varför hon accepterar privata företag för vård i Uppsala men inte Enköping.

För Moderaternas del sätter vi alltid vårdkvaliteten främst. Offentlig eller privat regi är underordnat. Socialdemokraternas ideologiska låsning vid att inte vilja samarbeta med privata företag går för långt när det leder till växande köer.