Insändare Under den gångna sommaren har medvetenheten om klimatförändringarna och dess orsaker ökat. Vi blir fler och fler som är beredda att göra vad vi kan för minskade koldioxidutsläpp. Att välja klimatsmart är inte lika lätt för alla.

Till exempel saknas ofta kollektivtrafik på landsbygden och bilen blir nödvändig för att få tillvaron att fungera. Därför vill vi i Miljöpartiet dels utveckla kollektivtrafiken också på landsbygden, dels öka antalet biogasmackar och laddstationer för elbilar. Vi vill också ha säkra cykelvägar både på landet och i staden. Det har blivit än mer angeläget med tanke på att fler skaffar elcykel och därmed väljer att cykla även längre sträckor.

Offentliga aktörer, som till exempel Enköpings kommun, måste föregå med gott exempel. Därför vill Miljöpartiet snabba upp takten i kommunens arbete med införandet av miljöledningssystem och miljödiplomering av verksamheter. Vi vill införa en fond för klimatsmarta investeringar varifrån medel kan sökas för effektiva projekt som ger en skjuts i rätt riktning.

Omställningen till ett hållbart och fossilfritt samhälle öppnar nya möjligheter för företag att utveckla miljö- och klimatsmart teknik.

Klimatläget är allvarligt men inte hopplöst. Tillsammans och med gemensamma ansträngningar kan vi klara det, men vi kan inte vänta. Det är nu det gäller.