Insändare Lasarettet i Enköping är ett välskött sjukhus som erbjuder högkvalitativ vård. Det är viktigt för Enköpings självbild och för stadens arbetsmarknad. Akuten skänker trygghet till många. Lasarettet har dessutom ett sjukvårdsuppdrag av stor betydelse, inte bara för Enköping, Håbo och Heby men också för hela länet. Ett uppdrag som vi behöver utöka om vi ska kunna erbjuda en god, jämlik vård till alla i en tid då behoven ökar och vården har svårt att hinna med.

För det krävs satsningar. De senaste åren har visat gång på gång att det inte går att spara sig till mer vård.

Därför har Vänsterpartiet i Region Uppsala föreslagit 10 miljoner kronor extra till Lasarettet för mer vård. Lasarettet kan ta en ännu större del av vårdproduktionen, men Vänstern vill ge en grundplåt som möjliggör expansion utan att ledningen ska behöva förhandla med Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Det kommer att behövas fler personal. Och det är minst lika viktigt att nuvarande personal trivs och vill stanna kvar. Därför föreslår vi ett omfattande paket av personalsatsningar.

En utvecklingsgaranti som gör att alla får kompetensutveckling och ny stimulans i jobbet. Ny kompetens ska synas i lönen från dag ett. Sjuksköterskor som går specialistutbildning ska få lön under studietiden, enligt Vårdförbundets modell.

Heltid ska vara en rättighet. Och för att alla ska kunna orka jobba heltid anställer vi fler händer i vården för att ge en rimlig arbetsbelastning och tid för återhämtning.

Alla ska kunna få en bra löneutveckling. Därför vill vi satsa 70 miljoner kronor extra nästa år för högre löner inom kvinnodominerade yrken i Region Uppsala. Yrken som länge dragits med omotiverat låga löner. Det blir extra pengar rakt in i fickorna på lasarettets många duktiga sjuksköterskor och undersköterskor, inte minst de som har jobbat länge. Det är de värda.

Om Vänsterpartiet får ökat inflytande i riksdagen kan de 70 miljoner fördubblas med matchande statsbidrag. Det behövs för jämställdhetens och rättvisans skull.

För att få fler händer i vården behöver vi växla upp utbildning av vårdpersonal. Lasarettet har ofta getts dåliga betyg av AT-läkare, och de bör få mer handledning och stöd. För i framtiden kommer Lasarettet att behöva utvecklas som utbildningssjukhus. Då Akademiskas vård tenderar att bli alltmer specialiserad kommer lasarettet att behöva ta större ansvar för utbildning av ny vårdpersonal när det gäller behandling av vanliga sjukdomar.

Högre löner och bättre arbetsvillkor är Vänsterns recept. Och med utökat uppdrag kan lasarettet, om Vänsterpartiet får ökat förtroende i landstingsvalet, bli en oumbärlig del av vår plan för en jämlik vård som kapar köerna.