I en insändare (25/10) kommer Ibrahim Khalifa och Marie Axelsson med osanna påståenden och citat.

Sedan den 21 september i år styrs Sigtuna kommun av den nya koalitionen. Vi, precis som S jobbar just nu med nästa års budget. I insändaren påstår S att vi kommer till ett dukat bord. Frågan är vad det är dukat med?

Några fakta: För att Sigtuna kommun mitt i en brinnande högkonjunktur ska slippa gå med förlust (vilket dessutom är olagligt för en kommun) måste 68 miljoner kronor sparas. Utgångsläget är att skolan måste spara 28, äldreomsorgen 16, utbildning- och arbetsmarknadsnämnden 9 miljoner, osv. Det är alltså sparkrav och en oerhört svag ekonomi som S dukat bordet med.

I detta mycket utsatta ekonomiska läge måste vi vända på alla stenar och som politiker måste vi ha förmåga och mod att prioritera. Är det kanske värt en rimlig höjning av avgifterna på badet för att slippa dra ner på skola och äldreomsorg? En avgift som för övrigt varit densamma sedan maj 2015 och i jämförelse med kommuner i Stockholms län, är låg. Under samma period har elkostnaderna höjts avsevärt utan att avgifterna påverkats. Faktum är att kommunens invånare idag sponsrar badgästerna på kommunens anläggningar med ca 500 kr/person och år men långt ifrån alla utnyttjar baden.

Det är inte heller korrekt att kalla det ”privatisering av badet”. Vi har talat om att utreda om det skulle vara gynnsamt att låta extern part driva badet som fortsatt kan ägas av kommunen. Kan det bli både effektivare och billigare än idag? Det skulle i så fall bli en lösning som gynnar alla invånare.

Med den svaga ekonomi som S lämnat efter sig måste kommunens resurser tillägnas kärnverksamheterna, skolan, vården, omsorgen och tryggheten. Det är en prioritering vi i koalitionen vågar göra, men som Khalifa och Axelsson uppenbarligen inte klarar av.

ordförande i kultur- och fritidsnämnden SfS

kommunstyrelsens ordförande M

1e vice ordförande i kommunstyrelsen MP

2e vice ordförande i kommunstyrelsen L

ordförande i äldre- och omsorgsnämnden KD

ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden C