Insändare Nystart Enköping lovade tidigt på året att vi skulle använda valåret till att fokusera på vår egen politik, inte andras. Moderaterna valde en annan väg.

De exempel Ingvar Smedlund och Mats Flodin nämner i måndagens EP (3/9) är så osanna att vi är tvungna att korrigera dem. Även om vi helst skulle avstå.

Badhuset – Moderaterna påstår att Nystart har fel när vi konstaterar att alla partier i fullmäktige stod bakom beslutet att stoppa 2014 års simhallsprojekt, där nuvarande simhall skulle rivas och en ny byggas på samma plats. Att vår uppgift stämmer kan lätt kontrolleras i fullmäktiges protokoll från den 13 juni 2016, som är en offentlig handling och även finns på Nystarts hemsida.

Moderaterna vill inte gärna medge att de stoppade det simhallsprojekt som de dåvarande projektledarna nu återkommande skriver insändare om. Att Moderaterna i stället ville bygga badet på idrottshusets parkering framgår också av protokollet.

P-huset – Moderaterna påstår att Nystart har fel när vi konstaterar att alla partier i fullmäktige stod bakom beslutet att inte bygga det skattefinansierade p-huset. Moderaterna tvår sina händer så hårt att de hävdar att fullmäktige aldrig hanterat frågan. Återigen, läs protokollet!

Ett enigt fullmäktige reviderade exploateringsavtalet för Fältskären (Paus-parkeringen) den 14 december 2015. Därmed försvann kravet på att kommunen skulle bygga ett p-hus och frågan var avgjord. Förstod inte Moderaterna vad de beslutade, eller vill de inte ta ansvar för det beslutet heller?

Ekonomin – Moderaterna vill förminska kommunens rekordgoda ekonomiska resultat 2017 genom att hänvisa till statliga bidrag. Den kritiken tar vi lätt på. Inkomster och utgifter varierar alltid, det är resultatet på sista raden som gäller. Vi klarar fullmäktiges överskottsmål den här mandatperioden, till skillnad från alliansen förra mandatperioden - trots att deras resultat år efter år räddades av åtskilliga miljoner i återbetalda försäkringspremier.

Joar lägger vi gärna till, där Moderaterna kritiserar NE+S i valrörelsen för att ha stoppat ombyggnaden till en kulturskola 2016 - trots att de själva och även C röstade för att stoppa projektet!

Vi tror att väljarna är fullt kapabla att själva bedöma partiernas politik. Om Moderaterna gör anspråk på att verka seriösa kanske de ska fokusera mer på att förstå sin egen politik och vad de beslutar.