Äldrevård I Enköpings-Posten den 11/9, finns ett par insändare som starkt ifrågasätter vård- och omsorgsnämndens beslut att förändra verksamheten på kommunens träffpunkter. Jag sitter själv som Liberalernas representant i den nämnden och jag vill understryka att detta beslut föregåtts av en lång diskussion, om hur vi bäst skulle lösa den uppkomna ekonomiska situationen.
Att vi skulle behöva minska omfattningen av någon verksamhet, stod klart för oss när vi insåg att pengapåsen helt enkelt inte skulle räcka till. 
Verksamheter som vi enligt lagstiftningen är skyldiga att tillhandahålla, kan vi inte dra in på. Därav beslutet att istället titta på vad som finns när det gäller övriga verksamheter, som inte är lagstadgade. 
Det är ett på många sätt olyckligt beslut, då vi vet att verksamheten på de olika träffpunkterna är betydelsefulla och uppskattade. Det är ett beslut som också måste följas upp noggrant och konsekvenserna, både negativa och positiva, måste särskilt noteras.
Vi har en förhoppning om att verksamheten ska kunna fortleva. Om än under ändrade former.