insändare Tack signaturen ”Trött väljare” för dina frågor till Nystart Enköping (EP 22/1). Politik kan ses ur olika synvinklar och vi respekterar dina funderingar.

Vi står helt bakom dina slutord: ”I höst är det val alla Enköpingsbor, använd den väl och tänk efter noga”. Därför förtydligar vi gärna det du undrar över.

Du frågar om skolresultaten med hänvisning till Lärarförbundets ranking som baseras på en mängd bakomliggande faktorer, exempelvis lärarnas sjukfrånvaro.

Förbundet rankar även faktiska skolresultat. Där kommer Enköping på plats 105 av Sveriges 290 kommuner när man jämför meritvärdet för landets niondeklassare. Tar man hänsyn till bland annat föräldrarnas utbildningsnivå och andelen nyinvandrade elever ligger Enköping på plats 87, en uppgång från plats 197 på fyra år.

Man jämför även hur många nior som klarar godkänt betyg (G) i alla ämnen. Enköpings skolor når här plats 69 av 290 utifrån samma förutsättningar . Rejält upp från plats 115, klart bäst i Uppsala län.

Angående simhallen är de avgörande politiska besluten tagna. Det tar ett tag att bygga en simhall, men det rullar på. Första spadtaget närmar sig och vi ska kunna hoppa i vattnet vid årsskiftet 2020/2021.

Statt-tomten gick i stå när Peab ville bygga högre än Enköpingsborna och sedan hoppade av. Kommunen har nu köpt tomten och ser till att den blir utgrävd. Vill man verkligen ha bort gropen är det rimligen den enda framkomliga vägen. Det är nu 17 år sedan hotellet stängde.

Den blockpolitik du nämner att Nystart vänder sig emot är när ett block styr med egen majoritet i fullmäktige, och alla andra röster blir bortkastade. Nu finns ingen given majoritet, alla måste diskutera och varje röst är viktig.

Det behövs även en ”regering” som styr i vardagen. Det gör Nystart och Socialdemokraterna. Vi har visat att vi tar ansvar och håller ihop, precis som styrande partier måste göra, även om vi styr i minoritet. Och visst röstar vi med oppositionens förslag ibland, senast på kommunstyrelsen nyligen.

Nystart uppskattar högt ställda förväntningar på vad vi ska uträtta med 14 procent av väljarna i ryggen. Samtidigt har vi respekt för att 86 procent röstade på andra partier, som också bör bedömas utifrån vad de åstadkommit och hur väl de motsvarat sina väljares förväntningar.

Som sagt. Politik kan ses ur olika synvinklar, man väljer sin sanning.

Så vi håller med ”trött väljare”. Tänk efter noga.