Insändare Vi i Medborgerlig Samling undrar med anledning av den senaste tidens uppgifter om till Sverige återvändande IS-terrorister, till storstäderna i allmänhet och Göteborg i synnerhet, hur tillströmningen till mindre kommuner och städer ser ut?

Hur ser åtgärdsplanerna ut, finns det några riskanalyser eller färdiga planer för dessa terrorister som med stor sannolikhet kommer att beblandas med befolkningen? Vet vi med säkerhet hur många som lämnat vår kommun, och vet vi hur många som de facto kommit tillbaka? Är det fler, är det färre?

Vi som parti har representanter som i ett tidigt skede, både varnat för och genom olika medel, försökt få riksdagen och dess partier att lyfta frågan högt på dagordningen utan vidare framgång. Vi önskar, till och med kräver, öppenhet i denna aktuella och viktiga fråga.