Insändare På grund av det bristande byggarbetet (golvproblem), har alla boende på Åkersbergsvägen 3 varit tvungna att flytta till tillfälliga boendet. Flyttning gick i december 2017 till Gamla Kungsgården och Solgården.

Återflyttning är nu planerad, enligt kommunen till våren 2019.

Sedan flyttning i december 2017 är hela Åkersbergsvägen 3 tom, allting står stilla. Enstaka information från kommunen efter flyttning har varit bristfällig och dessutom saknat upplysande innehåll. Det verkar som kommunen inte ville informera anhöriga och allmänhet om resultat av överläggningarna med entreprenören till bygget.

Kommunen gör nu en offentlig upphandling för att välja vem ska genomföra arbetet och det tyder på att företaget som hade ansvar för byggnaden inte längre är ansvarig för byggfelet.

Hur kan det bli så? Varför en offentlig upphandling? Var finns informationen om överläggningarna? Skall kommunen betala för renoveringsarbete? Man funderar om samma företag kan få jobbet igen med ny betalning från oss skattebetalare.

Flera närstående lider av flyttningen med personal som inte är samma som förut. Det verkar som många anhöriga är rädda att klaga.

Vilket politiskt parti i vår valrörelse som lovar trygghet till våra äldre kan acceptera detta? Kan man tro på alla vallöften som vi hör idag när det inte längre finns politisk handlingskraft?