Jag undrar varför man kan avliva Enköpings-bävern för att den fällt några träd. Visst, det går inte att ha djur som fäller träd då det kostar pengar. Man skulle kunna sätta skyddsnät runt stammarna på träden, eller flytta bävern till något annat av de 27 668 stycken vattendrag som finns i Sverige.

Det kan också vara trevligt med en bäver i Enköping då det inte finns så många speciella djur här.

Min fråga är varför kan man inte flytta den? Vad har vi för rätt att avliva bävern? Den är ju en individ med naturliga instinkter.

Vad har man gjort med de personer som faktiskt med vilja förstört träd i Enköpings parker under årens lopp?