insändare Det har varit många turer med byggnationer i Enköping: kulturhus, sporthallar, simhall, kommunhus med mera, för att inte tala om Stattgropen.

Nu senast handlade det om J P Johanssonssällskapet. Det vore på sin plats om vårt finanskommunalråd kunde säga något. Varför så tyst ?