Insändare Svar till ”några anhöriga som undrar” som undrar vad som händer med renoveringen.

Jag förstår att det finns många frågor om vad vi gör med omvårdnadsboendet Åkersberg. Det är många som påverkas av det som har hänt och det är olyckligt. Jag ska därför försöka svara så gott det går. Samtidigt kan jag konstatera att en del frågor är svåra att svara på.

Sedan de boende fick flytta ut ur Åkersbergsvägen har de konsulter som vi har tagit hjälp av lämnat rapporter till oss. De har hjälpt oss att dra slutsatser av de provtagningar och mätningar som är gjorda. I våras fick vi klart för oss att det bästa sättet att åtgärda golven på Åkersbergsvägen är att lägga på ett spärrskikt med aluminiumfolie. Det är en åtgärd som använts framgångsrikt i flera liknande fall.

Många undrar också vem som är ansvarig för själva byggfelet. Där har vi i vår information hänvisat till att vi för samtal med en jurist om hur ska gå vidare. Vi har nu tagit nästa steg och inlett en process med det byggföretag som byggde omvårdnadsboendet Åkersbergsvägen 3. Vi är alltså inte beredda att ta på oss kostnaden för renoveringen. Eftersom det är en pågående process kan vi inte säga så mycket mer än så. Men för att denna juridiska process inte ska försena återflytten ville vi börja renoveringsarbetet så fort som möjligt.

Eftersom vi är en kommun måste vi förhålla oss strikt till reglerna med offentliga upphandlingar. De har kommit till för att alla intresserade företag ska kunna lägga anbud och för att vi inte ska gynna ett enskilt företag. Eftersom ansvarsfrågan ännu inte är avgjord var vi tvungna att göra en ny upphandling för renoveringsarbetet. Det medför tyvärr förseningar som vi varken önskar eller kan påverka. Min bild är att vi verkligen har försökt att driva på arbetet med Åkersbergsvägen. Med många parter inblandade och ett regelverk som vi måste följa har arbetet tagit längre tid än vi önskat.

Finns det ytterligare frågor går det jättebra att kontakta mig.