Insändare Som ni kunde läsa i EP den 15/8 har Alliansen arbetat tillsammans under en längre tid för att ta fram en färdplan för Enköpings kommun. Den första delen, som presenterades för ett par veckor sedan, innehöll åtgärder inom omsorg, skola, integration och ekonomi

Men det gemensamma programmet innehåller även planer för övriga förvaltningar, så i del två hittar du

Upplevelse

• Ta tag i Joar

• Fler föreningsdrivna anläggningar

• Inför ett föreningsråd

Miljö och bygg

• Inför Rättviksmodellen, dvs företagen ska bara betala för den tillsyn som verkligen sker.

• Utveckla digitala tjänster som underlättar för företag, invånare och kommunens personal.

• Utveckla förhållningssättet till de som kontaktar kommunen.

Samhällsbyggnads

• Ta fram en visionsbild av stadens och kommunens utveckling

• Återinför en stadsarkitekt, anställd eller kontrakterad vid behov

• Se över VA-frågan i sammanhängande och nyplanerad bebyggelse, framför allt på landsbygden

Internservice

• Skapa en IT-avdelning

• Öka hemsidans värde för inhämtning av information hos medborgarna, så att belastningen på Kontaktcentret minskar.

• Besluta och börja genomföra en IT-plan, som på sikt kan leda till leasad IT-verksamhet.

Så på valdagen har ni ett alternativ i en Allians som har arbetat fram en färdplan och som är beredda att ta ansvar och börja leverera.

Den 9 september är valet ditt!