Insändare Jag fick nyligen en fråga i valstugan från en Enköpingsbo om varför Moderaterna vill flytta hamnen så snart som möjligt? – Frågan gällde väl egentligen snarare båtklubben som vi aldrig haft någon tanke på att flytta utan anledning.

När nu ärendet med Ena energi inte är på dagordningen längre kommer det inte byggas något i hamnen, på någon av sidorna, på många år. Moderater har inget problem att förnya ett avtal med ESS fram till år 2040.

Svaret förvånade min besökare i valstugan eftersom man inom båtklubben menar att Moderaterna driver en annan linje. Min uppfattning är att det inte finns några speciella skillnader mellan de olika partierna när det gäller båtklubbens framtid.

Så oavsett vem som driver frågan om Moderaternas åsikt om båtskjulens vara eller inte, så är mitt besked. Förnya befintligt avtal, med slutåret 2040.