Centerpartiet har sedan starten värnat landsbygden och vi fortsätter, vi ger inte upp. För oss som bor i ett bördigt odlingslandskap syns och finns de gröna näringarna närande varje dag. Men det är ingen självklarhet. Vi behöver fler krafter som jobbar för att utveckla och underlätta lantbruket och för de näringar som finns utanför de stora städerna. Det skapar grunden för en levande landsbygd.

Centerpartiet drev i årets vårbudget igenom en rad konkreta och kraftfulla reformer för flera jobb och växande företag på landsbygden. Arbetsgivaravgifterna för landsbygdsföretag sänktes med 500 miljoner. Dessutom förlänger vi reformen där enmansföretagare slipper arbetsgivaravgift för den först anställda.

Många av lantbrukarna drabbades av torkan förra sommaren och 1,5 miljarder i stöd och ersättning till dem och till skogsägare, som utlovats ersättning för skyddsklassad skog, blev verklighet tack vare vårbudgeten. Momsen för naturguider, som hånats av Moderaterna och kallats ”bäversafari”, har återställts till 6 procent. Det rör ca 3000 företag i landet och många i Enköpings kommun med omnejd har kompletterande verksamheter till lantbruket. I vårändringsbudgeten, 2019, fanns också extra pengar till enskilda vägar.

Centerpartiet har presenterat flera frihetsreformer för en levande landsbygd. Det gäller att lätta på strandskyddet, förenkla byggandet på landsbygden och införa gårdsförsäljning.

Äganderätten måste stärkas och centerpartiet har nu fått igenom tillsättandet av en utredning som ska förbättra förutsättningarna för Sveriges skogsägare. Skogen är viktig. Den skapar jobb, har stor betydelse för klimatet, ger förnybar energi, material till byggen, framställning av kläder, med mera.

Bygga ut servicekontor, framförallt att ta ett helhetsgrepp på tillgänglighetsfrågan är viktig. Slopade krav på bygglov för caféer och ridhus i anslutning till gårdar och öka tillgång till distansutvisning kan också nämnas.

Den socialdemokratiska regeringen tog beslut om nya landsbygdspolitiska mål för två år sedan och förhoppningar och förväntningar tändes. Men ljusen har slocknat och löften har inte infriats. Det ger Centerpartiet ny kraft för en sak är säker, Centerpartiet ger inte upp. Vi har funnits i 110 år och vi behövs mer än någonsin i fortsättningen.