Insändare Läste i morse om att vår kommun inte vill ta ansvar för den väl uppbyggda verksamheten, J P Johansson-museet.

JP är, historiskt sett, en av stora industrimän. Har svårt att förstå att man ämnar magasinera de befintliga samlingarna.

Enköping ska ju/håller på att satsa på kultur och fritid genom kulturhus, idrottshallar och ishallar. Det tycks mig märkligt att det då, tydligen, inte finns medel att bevara och driva vidare museet.

Vi kan ju konstatera att Enköping, som industristad, gått i graven men det är viktigt att visa historien för kommande generationer.

Kan ju ta Eskilstuna, som ligger närmast tillhands, som hyllar sina stora industrimän.

I Enköping berör detta många innevånare, många som haft sin utkomst vid Bahco-företagen och därutöver många som, på något sätt haft anknytning/beröring av såväl Ventilation och Verktyg.

Tycker inte att det räcker med en staty i en park och en skiftnyckel i en rondell.

Tror att många kan instämma i mina synpunkter.