Koldioxidskräcken bland våra politiker har tagit sig märkliga vändningar. En av de konstigaste är satsningen på vindkraft. Våra politiker, med Miljöpartiet och även och även socialdemokraten Ibrahim Bayland i spetsen, tycks tro att man kan energiförsörja Sverige med vindkraft. Tråkigt nog har de flesta andra partierna okritiskt hängt på, kanske med undantag för SD. Några synpunkter kan vara på sin plats.

För att installera ett vindkraftverk krävs att det monteras på en bottenplatta av betong. Koldioxidutsläppen för gjutningen av plattan motsvarar den inbesparade effekten av verkets elproduktion under sin livslängd på cirka 20 år. Ett nollsummespel med andra ord. Där rök den illusionen!

Vindkraften har inte bidragit nämnvärt till Sveriges förbrukning av el. I stort sett har hela produktionen gått på export. Sverige har tillräckligt med el från vattenkraft, kärnkraft och kraft-värme för att täcka landets behov. Härmed kan man konstatera att hela den för landskapsbilden förfulande vindkraften är meningslös.

För att få företag att satsa på vindkraft krävs subventioner. Ungefär 1,50 kronor per kWh utgår till de som vill investera i vindkraft i form av skattebidrag, elcertifikat med mera. Denna el säljs på spotmarknaden för storleksordningen 30 öre per kWh. En gigantisk förlustmaskin med andra ord, som Sveriges skattebetalare står för. Är det undra på att folk blir förbannade när havande kvinnor i Sollefteå undervisas i hur man skall föda barn i bilen. Vi vet vart pengarna går: i stället för sjukvård så går pengarna till onödig och förfulande vindkraft i Sverige. När skall skattebetalarna vakna upp och ställa våra politiker till svars för denna gigantiska felsatsning?

Hur går det för vår klimathotade jord då? Svar: bra! Efter senaste El Ninon har temperaturen sjunkit till det normala. Jordens temperatur har nu varit konstant i närmare 20 år torts att en tredjedel av utsläppen skett under den tiden. Grönlands isar är i gott skick. De journalister som åkte dit för att avslöja att de smälte återvände svansen mellan benen. Isen på nordkalotten är mindre än normalt medan den på sydpolen är större. De rör sig i cykler på cirka 5 år. Havsnivån stiger med en dryg millimeter per år. Att det är monsunregn och torka lite då och då är naturligt, men journalisterna på Radio-Tv gör sitt bästa för att skapa kaosstämning.

Mycket väsen och lite ull sa bonden som klippte grisen!