insändare Vi behöver enas om att det viktiga är att sjukvården är så bra den kan bli för våra gemensamma pengar, inte om någon gör vinst.

För sex år sedan avslöjades vanvård på privata och kommunala äldreboenden, som ledde till en sund skärpning av skatteregler och av tillsynen i omsorgen. Samtidigt ledde rykten om blöjvägning i vinstsyfte till en långdragen konflikt om vinst i välfärden.

Nu ska ett vinsttak införas. När inför (S) vinsttak i byggsektorn? Sannolikt aldrig.

Den som bygger sjukhus ska få göra storvinst.

Den som förser sjukhus med elektricitet ska få göra storvinst.

Den som levererar skalpeller, kanyler och läkemedel ska få göra storvinst.

Den som säljer magnetkameror och datorer ska få göra storvinst.

Den som tillverkar ambulanser ska få göra storvinst.

Den som tvättar fönster eller sjukhusfiltar ska få göra storvinst.

Man vill inte begränsa vinst överallt där invånarnas skatt tjänar välfärden, bara hos de som vårdar patienter. Om de startar ett företag ska det beläggas med vinsttak.

Detta driver tusentals vårdföretag mot stupet. Människor lär bli arbetslösa och att väntan på vård öka – i en tid där sjukvården går på knäna.

Vi behöver inget vinsttak. Däremot krävs ett förlusttak för den offentligdrivna sjukvård som på sina håll slukar pengar, skapar personalflykt och ökar sjuka människors väntan på vård. Miljarder slösas idag på tung toppadministration som dränker sjukvårdspersonal med papper, men vården har samtidigt få vårdnära administratörer som avlastar. Märkliga regelverk äter tid, utan att ge ökad kvalitet. Innovation bromsas. Ofta schemaläggs yrkesgrupper på tider där andra yrkesgrupper fattas, så att ingen kan göra sitt jobb riktigt bra. Klok effektivisering av välfärden skulle enligt en ESO-rapport frigöra 30 miljarder varje år.

Sjukvårdens undermåliga it-system tar upp dyrbar tid och ger sämre arbetsmiljö i en bransch där personalbrist är det största hotet. En rapport av forskare i samarbete med McKinsey, Socialdepartementet och E-hälsomyndigheten visar att klokt genomförd digitalisering kan spara 180 miljarder per år och samtidigt ge bättre vård.

Ställ detta mot 4,5 miljarder per år i sammantagen vinst för företag inom vård och omsorg. Var behöver vi lägga krutet?

Vi vill att människor får god vård. Vinst är ointressant för oss – kvalitet är allt. Dålig organisation och vårdköer gör oss bekymrade. Nu kombineras dålig arbetsgivarpolitik, brist på strategi och taffliga upphandlingar med en hetsjakt på ett vinstproblem som inte finns.