Kvekgården är i dag friluftsmuseum och ett fönster mot uppländsk bondekultur. Här får man en god bild av hur livet levdes på landsbygden för 200 år sedan. Gården är en av Sveriges få kvarvarande bondgårdar från 1700-1800-talet, som ligger kvar på sin ursprungliga plats. Gårdens många hus är grå och låga och har alla byggts för olika ändamål. Här finns bland annat snickarbod, matbod, stall, svinstia, ladugård, boningshus och spannmålsbod. Den sista som levde och verkade här var Lotta Lundevall, som ärvde gården av sin far Jan Olof Jansson. Lotta gick ur tiden 1926.

Kvekgården köptes av Södra Upplands hembygdsgille 1932. Gården var då förfallen och alla husen restaurerades. Sedan 1948 ägs gården av Upplands Fornminnesförening och Hembygdsförbund, förvaltas av Upplandsmuseet och sköts sedan drygt 40 år tillbaka av medlemmar i Lagunda hembygdsförening.

– Vi ser till husen, städar inne och ute, klipper gräs och räfsar löv, ordnar guidningar, specialvisningar och olika aktiviteter, berättar föreningens ordförande AnnMari Hagman.

Artikelbild

| 40-årsjubileum. Nysätra småskola från 1851 blev skolmuseum 1976. Ove Hjelm i Lagunda hembygdsförening sköter guidningarna

Kvekgården har tusentals besökare varje år.

– Totalt är vi runt 30 personer som arbetar som funktionärer. För att vi sköter denna kulturskatt får föreningen 20 000 kronor i bidrag från Enköpings kommun, berättar AnnMari Hagman, som ansvarar för guider och bokningar.

Hembygdsföreningen ordnar också visningar av skolmuseet och de Wilenska samlingarna i Nysätra småskola. Svenska kyrkan äger byggnaden, byggd 1851. Enköpings kommun ansvarar för inventarierna, som samlats in från Lagundabygdens nedlagda skolor under 1960-talet. Hit kommer bland många andra elever i årskurs tre från Örsundsbroskolan för visningar varje år. 2016 firade skolmuseet 40 år och fick många besök på årets Nysätradag.

I hembygdsföreningens ägo är handelsmuseet Kappen, som ligger vid hamnen i von Kraemers park. Huset är en kopia av den första lagerbod som uppfördes av Varuanskaffningsaktiebolaget 1852. Museet invigdes 1978 och berättar om forna tiders handel och sjöfart i Örsundsbro. Delar av inredningen kommer från Tuna handel i Hjälsta. Idéen till ett museum över Sveriges första kooperativa förening väcktes av journalisten Göran Palm. Nils Rudolphsson i hembygdsföreningen ledde en insamling för att bekosta muséet.

Artikelbild

| Kappen. Museet invigdes 1978 och berättar om forna tiders handel och sjöfart i Örsundsbro

Monica Andreasson