Det var hösten 2013, som lokalerna i Kyrkstugan slogs ut efter en vattenskada. Verksamheter fick flytta ut till Gula huset strax intill, Gryta Klockargård och Giresta kyrka.

-Undersökningen efter vattenskadan avslöjade hittills dolda problem i husets äldsta delar. Därmed förändrades planerna för renovering av befintliga lokaler till ett omfattande projekt med både renovering och nybyggnation, berättar kyrkoherde Carin Åblad Lundström.

Det som nu har invigts, med gudstjänst, barnkör, tal och välsignelse, är en delvis renoverad och till stor del omdisponerad Kyrkstuga. Vaktmästeri, kansli, arkiv, kyrkogårdsförvaltning och personalutrymmen har flyttat till renoverade utrymmen. Det har frigjort rum för barn-och ungdomsverksamheten som därmed har kunnat flytta tillbaka från lånade lokaler.

Omdisponeringen innebär också att personalen nu har fått omklädningsrum, husmor fått ett välutrustat arbetsrum för tvätt och strykning, ny personalmatsal och nytt arkiv. Nu kan kansli och verksamheten åter samlas under ett tak.

Renoveringen har kostat runt fyra miljoner kronor. Nästa etapp av om-och nybyggnadsprojektet av Kyrkstugan innebär en tillbyggnad, som bl a ger plats för en stor efterlängtad samlingssal. Den tillfälliga salen, fd personalmatsalen, som nyttjades vid invigningen rymde inte alla som ville vara med. Nybygget beräknas komma igång i början av september i år.