Catharina växte upp med musik och konst och ägnade mycket tid åt att spela flöjt och teckna. När hon var 15 år fick hon prya på Västerås Konstskola och kom i kontakt med grafiken. Det väckte hennes grafikintresse. Idag nästan 50 år senare är det fortfarande hennes passion och det hon dagligen (utom helger) ägnar sig åt i den egna ateljén i den grönskande trädgården fylld av fåglar, som bildar blickfång, när hon tar en kaffepaus och ser ut genom det stora glasfönstret.

Ateljén byggdes för cirka 14 år sedan. Sedan dess har bilderna blivit ljusare och gladare. Den har blivit en tillflyktplats, där Catharina helt och fullt kan ägna sig åt sitt skapande. Tidigare var hon beroende av att ta sig till en grafikverkstad och det innebar ett pusslande med tider för att få vardagen med familjen att gå ihop.

Här formar hon en värld fylld av blommor och fåglar. Men det är inte exakta avbildningar utan ”summan av vad man sett”. Fåglarna lånar drag av varandra och det är egentligen bara koltrasten, som sjunger så vackert just nu, som ser ut ”som den ska”. Den befinner sig i ett grönt landskap ”målat” med bred ”penselföring” som markerar formernas konturer i en ljus färgskala, som för tankarna till sommarpsalmen ”En vänlig grönskas rika dräkt”. Ett dekorativt landskap vars former tilltalar.

Artikelbild

Koltrastar i Catharinas trädgård.

Sin utbildning fick Catharina vid Konstfack 1974-1978 och hon har gått i otaliga kurser och förkovrat sig i till exempel färggrafik, viscositetstryck, screentryck och offentlig utsmyckning. På tal om utsmyckning finns en av hennes tolv offentliga utsmyckningar i Skolsta skolan i Enköping. Den är utförd på glas och heter Grönt rum

Utställningen pågår till den 6 juni. Den 30 maj klockan 19 visar Catharina utställningen och berättar om vad som inspirerar henne i ”Möte med konstnären” i Konsthallen.