Med anledning av den pågående #metoo-kampanjen skapar Musikerförbundet ett nytt nätverk för utsatta medlemmar med tonvikt på frilansare. Syftet är att samla och hjälpa de som har drabbats av sexuella trakasserier, men även att kartlägga problemet och dra upp riktlinjer för hur det ska motverkas. Genom nätverket vill förbundet även kunna bistå med juridisk hjälp för att driva ärenden om kränkningar.

"Även musikbranschen måste ta tag i frågor som sexuella kränkningar och övergrepp i arbetslivet. Det ökade fokuset har skapat nya möjligheter att ta det fackliga arbetet mot sexuella kränkningar, trakasserier och könsdiskriminering ett steg längre", skriver förbundet på sin hemsida.