I dag, lördag, öppnar Mattias Bäcklin sin utställning Gynandromorf på Konsthallen i Enköping. Vad som menas med det berättar Mattias i teckningar, grafik och skulpturer. Bakom de ofta på ytan stillsamt sagobetonade verken döljer sig kommentarer till naturen, vår tid och verklighet. En lek med symboler, kallar Mattias det.

Vad är gynandromorfi undrar man? Och Mattias förklarar: Det är ett fenomen där en artindivid består av en sida av hankön och en sida av honkön. Den ovanliga köns-asymmetrin kan förekomma hos insekter, skaldjur och fåglar. De mest extrema avstegen från naturens ordning kan man således hitta i mitten, i en sammansmältning som plötsligt är möjlig. I det kaotiskt perfekta mittfältet finns gynandromorferna, vars kroppar utvecklar båda könen men ingen fertilitet.

Mattias visar teckningar som lockar till samtal. En av teckningar kallar han World Trade Timber. En lekfull titel, där Mattias refererar till 9/11. I den har han hämtat stiluttrycket från 1500-tals konstnären Theodor de Bry (1528-1598), som tecknade sin bild av Amerika (där han aldrig varit), en sagobetonad skildring av den nya världens människor och (antagligen i hans ögon) märkliga seder och bruk. Indianer i hjortdräkt som jagar hjort bland annat. Mitt i denna 1500-tals pastoral reser sig två timmerhus, längst upp omvärvda av ett vitt moln (ljus? rök?). Nere vid fonden spretar ett gäng dvärgbjörkar? En bild av oväntade möten mellan skeenden och epoker som väcker intresse och nyfikenheten.

Artikelbild

| World Trade Timber (beskuren bild) inspirerad av 1500-tals konstnären Theodor de Bry, som tecknat vyer från Amerika (som han aldrig besökte). Indianer i hjortskinn på jakt bland annat.

Det mesta i Mattias utställning kretsar kring naturen och är resultat av hans ”kluvna bakgrund som naturnörd och dedikation till hiphop kulturen”. Innan Mattias ägnade sitt liv åt konsten var han nämligen breakdansare, en mycket duktig sådan, som gjorde uppvisningar i hela Sverige. Men konsten fanns där. Vid sidan om. Tidigt. Och från 1990-talet började han studera på Konstfack och Konsthögskolan i Stockholm.

– Utställningen är en hyllning till naturens komplexa logik och hur vi ständigt tvingas till ödmjukhet inför den. Hur vi än observerar, manipulerar, mytologiserar och katalogiserar kommer vi bara att kunna inteckna en bråkdel av ett system vi tror oss behärska, säger Mattias Bäcklin.

Bilden på vernissagekortet, Omorganisering på frigolit (skalbaggar i en trofé-samling i gradvis utplåning) berättar om hans långa intresse för insekter (han gillar även fåglar och har sett de flesta svenska arterna och omkring 50 tillfälliga gäster) och om den ”på förhand dömda kampen mot naturens tideräkning i varierande steg mot förgänglighet”.

– Det handlar om samlandets möjligheter att utvidga jaget och naturens konstanta försteg.

Artikelbild

| Omorganisering på frigolit, skalbaggar i trofé-samling på väg mot förintelse. ”Trots försöken till bevarande är tidens gång den konstant mot vilken vi mäter allt”.

Mattias Bäcklins utställning pågår från 28 oktober till 19 november. Den 9 november berättar han i Möte med konstnären om arbetsprocesser att hantera naturens logik och återge det i olika medier.