Fanna kyrkliga syförening har sorg. Vår vän och äldsta medlem , Brita Nordberg, har lämnat jordelivet.

Brita var med och bildade syföreningen för många år sedan och blev dess ordförande. Genom åren var hon föreningens allt i allo. Brita fanns alltid tillhands och hjälpte till med alla göromål. Hennes blida sätt gjorde henne mycket uppskattad och omtyckt.

Fannakyrkan kom att bli Britas andra hem. Plikttroget tjänade hon där år efter år. Gudstjänstbesökarna möttes alltid av hjälpsamhet och ett vänligt leende.

När Fannakyrkan såldes ,blev syföreningen ”hemlös”. Det löstes genom att vi fick hyra en föreningslokal på Fannagatan. Men för Brita var det med stor sorg, som hon lämnade kyrkan.

Vid årsmötet 2011 avgick Brita som ordförande med ålderns rätt. Hon följde dock vårt arbete nära och besökte oss så ofta krafterna räckte. Bl.a deltog hon ofta i våra dagledigträffar.

Vi sörjer Brita men minns henne med glädje och tacksamhet.

”Som när ett barn kommer hem om kvällen och möts av en vänlig famn så var det för mej att komma till Gud - jag kände att där hörde jag hemma. Det fanns en plats i Guds stora rum, en plats som väntade på mej. Och jag kände: Här är jag hemma, jag vill vara ett barn i Guds hem.” Ps 774