Innan det blev dags för besöket, intogs en mycket god lunch på en av Sveriges största hembygdsgårdar, Gammelgården. Där beskrivs Borlänges historiska rötter genom tusentals föremål och 35 byggnader. Några av dessa byggnader är ditflyttade. Bland andra den världskände tenorsångaren Jussi Björlings samt psalmdiktaren Johan Olof Wallins båda födelsehem.

Efter lunch och en kort bussfärd samlades resenärerna i en samlingssal där guiden till en början gick igenom de säkerhetsföreskrifter som gällde inför besöket. En redogörelse för SSAB:s utveckling och historia hanns också med.

Innan avfärden till själva valsverket hade samtliga deltagare försetts med skyddshjälm med tillhörande hörselskydd som även var lurar för information från guiden. Väst, glasögon och även små handskar ingick i skyddsutrustningen.

Det blev en mycket intressant vandring genom den cirka 300 meter långa varmvalsbyggnaden. I den pågick processen där metallstycken hettades upp till cirka 1000 grader. De kom sedan ut, hamnade på ett rullband och transporterades vidare genom många olika valsar, kyldes av, gjordes rena, rullades upp på stora rullar, bearbetades vidare, för att slutligen hamna ihoprullade och bandade innan de lagrades för vidare transport till kund.

Besöket avslutades i en avdelning för paketering och lagerhållning av plåt i olika dimensioner.

Efter att skyddsutrustningen återlämnats blev det en eftermiddagsfika på Gammelgården innan bussen vände hem till Enköping.