Just nu pågår Försvarsmaktsövningen Aurora 17. Det är första gången på ett kvarts sekel som Sverige genomför en försvarsmaktsgemensam övning. Förra gången var övningen Orkan år 1993. Aurora betyder morgonrodnad och förhoppningsvis är övningen början på en ny era i svensk säkerhets- och försvarspolitik. En era där de gemensamma resurserna och förmågorna för att freda Sverige tas på större allvar. Aurora är en krigsövning där förband, staber och myndigheter tränar för att bli bättre på att kunna verka i krig.

I Aurora deltar militära förband från flera länder. Det är en naturlig följd av Sveriges säkerhetspolitiska doktrin. Sverige ska inte förhålla sig neutralt om ett EU-land eller annat nordiskt land blir utsatt för aggression. Sverige ska både vara berett att ge och ta emot militärt stöd. Det är den linje som Sveriges riksdag har fattat beslut om. Den doktrin som fanns under kalla kriget där Sverige skulle vara alliansfritt i fred syftande till att vara neutralt i krig är historia. De som säger att till exempel Natotrupper i Sverige strider mot neutraliteten har missat åtminstone de senaste femton årens utveckling av säkerhetspolitiken.

Under Aurora tar Sverige emot utländsk trupp i Göteborg som sedan transporteras genom landet till övningsområden på Ostkusten och på Gotland. Det är första gången som förmågan att vara värdland prövas i stor skala. Med tanke på att förmågan att ta emot hjälp är vår viktigaste livlina är det anmärkningsvärt att en övning av samma typ som Aurora inte har hållits tidigare. Det som inte har övats i fred kommer knappast att fungera under kris.

För att försvara svenskt territorium är Sverige i dag mer beroende av militär hjälp från andra än tidigare. Det är en situation vi själva har satt oss i. Åren av ogenomtänkt nedrustning har lämnat det svenska försvaret med förmågebrister. Ett exempel på vad som saknas är modernt luftvärn med effektiv räckvidd. För att kunna öva på att skydda Sverige från angrepp från luften finns därför amerikanska och franska luftvärnsförband här under Aurora. Vill vi kunna göra detta själva i framtiden behövs en kostsam upprustning av det svenska försvaret.

I regeringens höstbudget finns vissa förstärkningar av den militära förmågan. Flera partier vill gå längre. Moderaterna har meddelat att partiet vill se en gradvis höjning av försvarsbudgetens andel av BNP till de två procent som är riktmärke inom Nato. Det är fortfarande under de mellan tre och fyra procent som Sverige hade som ambition under till exempel Olof Palmes regeringar.

Aurora är inte bara slutet på en period av förvirring och negligering av statens kärnuppgift. Övningen är förhoppningsvis också början på en period av återtagning. Erfarenheterna från övningen blir del av den svenska återupprustningen. Inget vänligt sinnat land kan rimligtvis ha några negativa synpunkter på att Sverige blir bättre på att försvara sig självt. Hela Östersjöregionen blir stabilare av det.