Ledare Från det kommande halvårsskiftet ska fler branscher omfattas av kravet på att registrera närvaro i personalliggare. Men hur landets ekonomi som helhet ska gynnas av att företag får än svårare att fokusera på sin egentliga verksamhet verkar inte ha ägnats någon tanke.

Sedan tidigare är restauranger, frisörer och byggföretag drabbade av systemet som i korthet innebär att de dagligen ska föra ett underlag där personalnärvaro registreras. Från den 1 juli omfattas även företag inom fordonsservice, skönhetsvård och livsmedel. Skatteverket ska därutöver få möjlighet att göra oannonserade kontroller för att säkerställa att all verksam personal bokförs korrekt. Därutöver tillkommer från 1 juli krav på att månadsvis redovisa arbetsgivaravgifter ned på individnivå.

Conny Svensson, rikssamordnare på Skatteverket, menar att detta kommer att leda till att betydligt mer arbetsgivaravgifter och löner kommer att redovisas (SR 13/2). Men enligt HUI research, tidigare Handels utredningsinstitut, har Skatteverkets utredning ett flertal metodologiska brister vilket gör att beräkningarna är förknippade med mycket stor osäkerhet.

Skatteverket är dessutom jävigt i frågan. Sven-Olov Daunfeldt, forskningschef på HUI research, påpekar att reformer som ökar regelbördan för företag inte bör utredas av de myndigheter som själva ska genomföra och kontrollera dem. Skatteverkets uppdrag att driva in så mycket skatt som möjligt gör att de saknar det helikopterperspektiv som krävs för att se de övergripande konsekvenserna.

Enligt Näringslivets regelnämnds SKOP-undersökning 2016 upplever 32 procent av de svenska företagarna att det har blivit krångligare att följa statliga regler. Både antalet anställda och försäljning kan öka med regelförändringar som minskar kostnader och risker. Men utvecklingen går åt motsatt håll. Tillväxtverket visade 2016 att reglerna ökar företagens kostnader med 1,2 miljarder per år.

Små och medelstora företag är motorn för tillväxt och jobbskapande. Det måste bli enklare att starta och driva företag, inte svårare. Utöver att vara rätt och riktigt är det också enda sättet för de rödgröna att långsiktigt kunna bedriva sin expansiva politik.