Mannen  påträffades i mars i år av polis och hade då 10 gram amfetamin i en ficka. 

I juni i år dömdes samme man till villkorlig dom och 40 dagsböter för stöld. Den nya domen sätts till 20 dagsböter för att den inte ska överstiga vad som skulle ha dömts ut för den samlade brottsligheten.

Tingsrätten avgjorde det nya målet i mannens utevaro.