Föreläggandet gäller bland annat skolor och äldreboenden vilkas energideklarationer nu måste förnyas eftersom det är tio år sedan de senast energideklarerades. 

Vid kommunens fastighetsenhet är man väl medveten om att deklarationer ska göras, och en upphandling av certifierad energiexpert ska just påbörjas.

– De tidigare deklarationerna gjordes vid olika tidpunkter under 2009, därför kommer föreläggandet som en påminnelse. Tiden för att få dem klara går ut i april 2020, men vi räknar med att allt ska vara klart före årsskiftet, säger Katarina Härner, fastighetschef, som föredrar att kontrollerna sker på hösten, under värmesäsong.