Arbetsförmedlingens kontor i Enköping stängdes för spontana besök i mitten av juli. Kunderna hänvisas till den digitala servicen eller kontoret i Uppsala.

Det innebär en oväntad kostnad för socialnämnden. Ett ökat antal personer ansöker om ersättning för resekostnader vid besök på arbetsförmedlingen i Uppsala eller Västerås.

– Vi är skyldiga enligt socialtjänstlagen att utreda och besluta om en ansökan görs. Det kan vara personer som har ekonomiskt bistånd eller som har en inkomst precis över norm, säger Elisabeth Kantor, socialchef vid Enköpings kommun.

Hur stora kostnader det innebär är oklart i dagsläget men till årsbokslutet räknar förvaltningen med att ha en prognos för kommande år.