Som att vara i limbo. Så beskriver Lasse Olsson situationen för Jobbcentrum där han är chef. "En rörig tid" säger Niklas Forslund, chef vid Arbetsförmedlingen nya sektion för arbetssökande.

Jobbcentrum har varit ett nav för framför allt långtidsarbetslösa. Kommunala förvaltningar och Arbetsförmedlingen har haft personal fast placerad som gemensamt och snabbt kunnat hjälpa arbetssökande till praktik, studier eller till anpassade arbetsplatser.

– Det har varit en stor fördel att vi samarbetat så nära, och vi hoppas att kunna fortsätta så även om förutsättningarna ändras, säger Niklas Forslund.

Artikelbild

| Arbetsförmedlingens kontor i Enköping stängs sannolikt helt, och arbetslösa hänvisas till kontoren i Uppsala eller Västerås.

De ändrade förutsättningarna är bland annat att Arbetsförmedlingens kontor för Enköping - Bålsta kanske stängs helt, sedan halvårsskiftet tas bara förbokade besök tas emot. Av de drygt 50 personer som arbetade där är nu 18 kvar, flera av dem med tidsbegränsade anställningar. Av de 20 förmedlare som tidigare kunde ge personlig hjälp till arbetssökande i Enköping är bara ett fåtal kvar, några i Uppsala.

– Att omorganisationen kommer samtidigt som Arbetsförmedlingens budget halverades då riksdagen röstade fram M-KD-SD-budgeten och vi nu ser en trend med fler arbetssökande och färre lediga jobb, gör situationen extra besvärlig, säger Niklas Forslund.

Man kan också se att antalet personer som står långt från arbetsmarknaden ökar sedan de två år som det statligt finansierade etableringsstödet går ut för de som kom till Sverige 2016. Lasse Olsson liksom Niklas Forslund ser en reell risk för att  behoven av försörjningsstöd från kommunen ökar.

– Arbetsförmedlingens personal på Jobbcentrum har varit nyckelpersoner i vårt arbete. Med lokalkännedom och kunskap om vilka stöd i projekt och olika typer av anställningar som finns har de gjort snabba insatser möjliga. Nu riskerar vi att förlora den kontakten, samtidigt som antalet möjliga insatser begränsats, säger Lasse Olsson.

Artikelbild

| Jobbcentrum kommer även i framtiden att ha viss tillgång till personal från Arbetsförmedlingen på plats enligt Niklas Forslund t h, Lasse Olsson, chef för Jobbcentrum t v.

Digitaliseringen av Arbetsförmedlingens tjänster har varit framgångsrik och många arbetslösa har tagit till sig tekniken. Men när det inte räcker med nätkontakt är det kontoren i Uppsala eller Västerås som återstår.

– Vi hoppas att vi i kommer att finnas med i ett statligt servicecenter tillsammans med försäkringskassan och skattemyndigheten i Enköping, säger Niklas Forslund.

För Lasse Olsson och Jobbcentrum är fokuset ett annat:

– Vi och de som kommer till oss är bäst hjälpta om Arbetsförmedlingens personal finns på Jobbcentrum.