Det går inte att köra in på nedre delen av Fannalundsvägen (tidigare Tallbacksvägen), från JP Johanssons gata, under några veckor. Ett vattenledningsarbete pågår vid korsningen och vägens södra del är därför avstängd för all trafik. Arbetet förväntas pågå fram till och med den 21 mars.

Även i december var gatan avstängd under ett par veckor för ledningsarbeten. Trafiken hänvisades då via Litslenavägen och Ekenkällsgatan vilket kan vara ett lämpligt vägval även denna gång enligt entreprenören som skyltat om i korsningen Litslenavägen/JP Johanssons gata. Det går även att köra in österifrån, från Åkersberg och Österleden, om man ska till övre Fanna.