Kommunen har fått ett medborgarförslag och flera andra synpunkter från personer som vill att det anläggs en bana i Enköping, gärna i Fagerskogsområdet.

Ett par av dessa personer har sagt sig vara intresserade av att samarbeta med kommunen om skötsel och byggnation av banan.

"Intresset från allmänheten är stort och det skulle locka en bred målgrupp", svarar upplevelsenämnden, men menar att det inte finns ekonomiskt utrymme på grund av flertalet ekonomiskt tunga projekt de närmaste åren.

Nämnden föreslår att medborgarförslaget om en frisbeegolfbana inkluderas i en långsiktig plan för utveckling och idrott och friluftsliv i kommunen.