Tidningen har tidigare rapporterat om hur nya förskolor i Skolsta och Hummelsta har utretts av Enköpings kommun.

Nu har skolpolitikerna beställt att teknisk nämnden ska göra en projektering och upphandling när det gäller förskolan i Skolsta.

– Vi tog beslut om att gå vidare med förskolan i Skolsta. Det är viktiga satsningar för våra kransorter och för landsbygden. Vi moderniserar och bygger större. Planen är att väldigt snabbt ta Hummelsta också, berättar Mats Flodin (M) som är ordförande för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Artikelbild

| Mats Flodin gläds över att få satsa på en ny förskola i Skolsta.

Den nya förskolan i Skolsta kan stå färdig i början av 2022, enligt den tidigare utredningen.

Förskolan ska byggas på mark nära Skolstaskolan. Den ska ha plats för 120 barn och bestå av sex avdelningar. Enligt utredningen är den kalkylerade investeringskostnaden 60 miljoner kronor.

Nuvarande förskola i Skolsta består av paviljonger, där bygglovet går ut inom kort. Det går idag 67 barn på förskolan i Skolsta. Enligt en befolkningsprognos kommer det att vara en efterfrågan på 120 förskoleplatser i Skolsta 2030.

Eftersom investeringen överstiger 50 miljoner kronor krävs det även ett startbeslut av kommunstyrelsen innan bygget kan bli verklighet.

När det gäller planerna för Hummelsta har skolpolitikerna skjutit upp beslutet till marssammanträdet. Man vill först undersöka i fall det går att utnyttja Sveriges kommuners och landstings, SKL:s, tjänster i form av upphandling av nyckelfärdiga förskolor.

– Det blir bättre pris och förhoppningsvis också bättre ur ett hållbarhetsperspektiv, tror Mats Flodin.