Från och med den 1 augusti började de nya tillstånden gälla. Tillstånden innebär att flera kanaler blivit tvugna att byta frekvens. Några kanaler har fått tillstånd att sända nationellt. För att inte sändningarna ska krocka med varandra sänder de på olika frekvenser på olika orter. I länet hittar du nu dina kommersiella favoritkanaler på följande frekvenser:

Rix FM: 92,1 (Enköping har frekvens 101,7 och Östhammar 99,1)

Bandit: 101,1 (arbete med Uppsalafrekvensen pågår. Störningar kan förekomma)

NRJ: 106,5 (Enköping 97,2)

Mix Megapol: 105, 3 (Enköping 94)

De nya tillstånden gäller endast kommersiell radio, det innebär att Sveriges radios kanaler har kvar sina gamla frekvenser.